Idea łączenia dziedzin sztuki da się obserwować od najdawniejszych czasów. Taniec zawsze funkcjonuje z muzyką. Teatr od czasów greckich stanowiły: słowo, gest sceniczny, scenografia. Kino to kolor, zatem malarstwo, muzyka i warstwa literacka. Współczesne multimedia posługują się jakże różnymi środkami wzajemnie komplementarnymi. Rozumiemy te gatunki wypowiedzi artystycznej, traktujemy jako oczywiste i naturalne. Równolegle świetnie się mają klasyczne, niezależne dziedziny kreacji funkcjonujące samodzielnie jak malarstwo, rzeźba, grafika, poezja, literatura czy muzyka. Często twórcy operujący w tych dziedzinach, ale i odbiorcy nie dostrzegają lub lekceważą konteksty mające wpływ na czytelność przekazu, zarówno estetycznego, jak i merytorycznego jakie niesie dane dzieło. Te konteksty mają jednak kardynalne znaczenie, w jaki sposób i na ile jesteśmy w stanie odczytać przekaz jako odbiorcy i na ile potrafimy wyraźnie go formułować jako twórcy. Tych kontekstów jest wiele. Istotne są konteksty: historyczny, kulturowy, przestrzenny – w tym sąsiedztwa, materiałowy czy funkcjonalny. Tak czy inaczej określają one stan świadomości determinujący zdolność odbioru, czy też tworzenia przekazu, gdyż każde dzieło, niezależnie od tworzywa stanowi przekaz myśli wypowiedziany w jakimś języku. Znajomość tego języka i zakres tej znajomości określa fakt czy jesteśmy w stanie mówić – zapisywać, czy też czytać formy proste, bądź złożone. Drugi warunek, poza znajomością warsztatu, to intelektualna zdolność zbudowania myśli – lotnej, wysyconej treścią, przenoszącą wartość, bo cóż z tego, że znamy jakiś język lecz nie mamy nic do powiedzenia. Wszystkie bez wyjątku dziedziny sztuki i szerzej – kreacji działają według tego schematu. Dotykamy tutaj problemu myśli zamkniętej w formę. Jeśli będziemy zdolni tę samą myśl wypowiedzieć w różnych językach – zawrzeć w różnych formach, różnych mediach – to nasza wyobraźnia i intelekt znacznie zwiększy zakres swoich możliwości. Efekt to prostsza, syntetyczna, bardziej czytelna forma, uzyskana optymalną ilością gestów i środków. Jesteśmy tutaj tuż przy definicji designu, gdzie treścią przekazu jest funkcja, a ściślej – jej realizacja. Funkcją ołówka jest pisanie, ale po ewolucji piszemy w smartfonie. Funkcją krzesła jest siedzenie. Ewolucja to wciąż krzesło, mimo różnic w materiałach i formie, czy mechanizmach. Może innowacyjne myślenie doprowadzi nas do formy lewitujących spodni… Projektowanie to też kreacja – wymyślanie nowego. Narzędzia to wiedza, wyobraźnia, umiejętność czerpania inspiracji z różnych źródeł. Nauka czy natura to niewyczerpane zbiory gotowych, perfekcyjnych rozwiązań wolnych od błędów obciążających dzieła człowieka. Projektowanie to operowanie formą – czyli domeną rzeźby z całym zestawem desygnatów: proporcjami, fakturami działaniem materiału, konstrukcja wymaga wiedzy i wyobraźni inżynierskiej. Kolor to malarstwo z psychofizjologicznym jego oddziaływaniem, determinującym sposób czytania formy i tworzenia relacji z otoczeniem. Synteza sztuk zatem – to system złożonych technik, sposobów zmagania z tworzywem i materią, kolorem i środkami graficznymi i muzyką… „Festiwal Synteza Sztuk’17 to już piąta edycja wydarzenia organizowanego przez Zakład Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, w partnerstwie z Urzędem Miasta, Galerią Miejską bwa w Bydgoszczy, Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, Uniwersytetem Narodowym w Chmielnickim na Ukrainie. Prezentowane prace z różnych obszarów sztuki – od prac dyplomowych studentów Wzornictwa, poprzez obiekty projektowane przez pedagogów i dzieła z obszarów różnych sztuk autorstwa zaproszonych, uznanych artystów. To prezentacja potencjału projektowo- artystycznego jaki istnieje i jaki jest osiągalny w Bydgoszczy dzięki otwartości ludzi, instytucji. To potencjał dla przemysłu, mieszkańców i wszystkich potrzebujących piękna. Wzornictwo – projektowanie pięknych rzeczy od 10 lat jest obecne w Bydgoszczy, kształcąc tak potrzebnych w regionie specjalistów. Tak ważne jest by Bydgoszcz o tym wiedziała.


prof. dr hab. Wojciech Hora
Dyrektor Artystyczny Festiwalu
Synteza Sztuk 2017


Organizatorzy Festiwalu Synteza Sztuk 2017:

Zakład Wzornictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy,
Wydział Architektury i Wzornictwa
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
Katedra Rysunku i Grafiki Projektowej
Uniwersytetu Narodowego w Chmielnickim (Ukraina),
Miasto Bydgoszcz,
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.Partnerzy Festiwalu 2013—2017:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Orkiestra Kameralna Accademia dell'Arco
PESA Bydgoszcz S.A.
MWiK Bydgoszcz Sp. z o.o.
NEXT Galeria Sztuki
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
Stowarzyszenie Bydgoska Starówka
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie
Chmielnicki Uniwersytet Narodowy na Ukrainie
Okręgowe Muzeum Sztuki w Chmielnickim
Dom Mody Drukarnia w Bydgoszczy
Strefa Bydgoszcz
< Powrót