O nas

Studiując wzornictwo zdobędziesz wiedzę z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i technicznych oraz umiejętności projektowe niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa. Będziesz przygotowany do podjęcia pracy w zespołach projektowych oraz działalności artystycznej, a w szczególności do posługiwania się podstawowym warsztatem projektowym, metodami i procedurami projektowania łączącymi aspekty funkcjonalne, ergonomiczne, konstrukcyjno-technologiczne, estetyczne i rynkowe, a także do współpracy w interdyscyplinarnym zespole projektowym.

Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu wzornictwa. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Gdzie i jaka czeka Cię praca. Po ukończeniu studiów na kierunku wzornictwo będziesz przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zespołach projektowych oraz do działalności artystycznej, a przygotowanie artystyczne i techniczne umożliwi Ci kreować kształt i postać wielu wyrobów codziennego użytku.

Wydział Inżynierii Mechanicznej jest jednym z najstarszych w naszej Uczelni. Jego siedziba znajduje się w campusie w Fordonie przy Al. prof. S. Kaliskiego.Kierunek wzornictwo jest realizowany od roku akademickiego 2007/2008.

Co będziesz studiować. Na początek przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony własności intelektualnej. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 na zajęcia z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menedżerską i/lub prezentacyjną, a potem przedmioty podstawowe dla kierunku wzornictwo, tj. z zakresu historii sztuki, wzornictwa i kultury, plastyki, technik wspomagających projektowanie, wiedzy o człowieku i o projektowaniu oraz wiedzy technicznej. W skład treści programowych przedmiotów kierunkowych dla wzornictwa wchodzą podstawy projektowania oraz projektowanie wieloaspektowe.

Jak długo będziesz studiować. Kierunek wzornictwo realizowany jest na 3,5-letnich stacjonarnych studiach licencjackich. Część studiów możesz odbyć za granicą w ramach programu LLP/ERASMUS.

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek wzornictwo znajdziesz na stronie głównej www.utp edu.pl w zakładce rekrutacja.

Część przedmiotów możesz sobie wybrać sam – około 30% godzin spoza standardu masz do wyboru według własnych zainteresowań (ale też i oferty profesorów Wydziału).

W trakcie studiów masz obowiązek odbycia praktyki nie krótszej niż 6 tygodni, w tym 2-tygodniowej praktyki plenerowej oraz 4-tygodniowej praktyki projektowej.

Prorektor czuwa! Kierunek wzornictwo uzyskał akceptację planów i programu studiów prorektora ds. dydaktycznych i studenckich co oznacza, że spełnia wszelkie warunki wysokiej jakości kształcenia.

Masz zmysł artystyczny, wyobraźnię, interesują Cię trudne wyzwania, zostań projektantem – podejmij studia na kierunku WZORNICTWO na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP.