Kontakt

Katedra Wzornictwa
Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
Wydział Sztuk Projektowych
Al. Prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz


Kierownik Katedry
dr Ewa Raczyńska-Mąkowska
e-mail: Ewa.Raczynska-Makowska@pbs.edu.pl
H B101b / I PIĘTRO
tel. 52 340 81 46