dr hab. Romuald Fajtanowski

Pracownia Projektowania Ogólnego
Pracownia Projektowania SpecjalistycznegoAbsolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – Wydziału Architektury i Wzornictwa. Od momentu ukończenia studiów w 1987 roku pracuje w założonym przez siebie Studiu Projektowym ROGO. Do tej pory opracował ponad 170 projektów wzorniczych, z których większość została wdrożona do produkcji oraz prawie 300 kompleksowych opracowań graficznych. Od wielu lat zajmuje się również fotografią artystyczną, prezentując swoje prace na wielu wystawach w kraju i za granicą.

Jako projektant współpracował z wieloma firmami, przygotowując projekty dla takich firma jak Brillux, Slican, Apator, Polam, Solbus, Pesa, Famor, Actividion czy Posnet.

Projekty, w opracowaniu których uczestniczył jako projektant, czterokrotnie uzyskały Godło „Teraz Polska”, trzykrotnie znak „Dobry Wzór”, nadawany przez Instytut Wzornictwa Przymysłowego, a także zdobyły wiele złotych medali na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Zdobywał także nagrody i wyróżnienia w konkursach organizowanych przez takie firmy jak Rockwool, Hewlett-Packard, Photoshop, Seagate czy Monsoon.

W 2007 roku rozpoczyna współpracę z Zakładem Wzornictwa, nową jednostką, powstałą na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Prowadzi tam zajęcia w autorskiej Pracowni Projektowania Specjalistycznego i Ogólnego. Od 2020 kieruje Katedrą Wzornictwa, która stanowi już samodzielną jednostkę na Uczelni, kształcącą przyszłych projektantów.

Jako projektant miał możliwość pracy przy wielu inspirujących projektach z różnych sfer designu. Od drobnych artykułów AGD, przez wysposażenie wnętrz, po wielkie przestrzenie wagonów kolejowych, autobusów i tramwajów. Ta różnorodność i możliwość pracy w odmiennych skalach, materiałach i technologiach, dała mu wiele doświadczeń i wiedzy praktycznej, którą jako profesor PBŚ, stara się przekazywać młodym adeptom designu w swej pracowni na Politechnice Bydgoskiej.prace studenckie