dr Monika Rak

Pracownia Technicznych Aspektów Modelowania
Pracownia Rysunku SpecjalistycznegoDoktor sztuk plastycznych, artystka działająca na pograniczu rysunku i tkaniny eksperymentalnej. Jest adiunktem w Katedrze Wzornictwa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, gdzie prowadzi pracownię Technicznych Aspektów Modelowania w zakresie tkaniny, pracownię Rysunku Specjalistycznego oraz zajęcia projektowe z obszaru tkaniny i tekstyliów. Jest projektantką w rodzinnej firmie, gdzie współtworzy markę Rak Haffer. W latach 2014–2018 wykładowca w School of Form na specjalności Domestic Design, gdzie prowadziła Rysunek Koncepcyjny oraz projekty związane z tkaniną eksperymentalną. W swojej pracy doktorskiej „Konstrukty rysunkowe. W poszukiwaniu plastycznych metod analizy rzeczywistości” podjęła próbę wyznaczenia własnej kategorii plastycznej, nazwanej konstruktem rysunkowym, opartej na linearnej analizie rzeczywistości (2014). Z wyróżnieniem ukończyła Media Rysunkowe na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2010).

Jest laureatką głównej nagrody w Konkursie Sztuki Twórców Województwa Kujawsko-Pomorskiego Polygonum 4 z 2016 roku.W 2013 roku otrzymała stypendium artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jej prace prezentowane były m.in. na „Textile Art of Today” (Bratysława, Poprad, Győr, Liptowski Mikulasz, Bielsko Biała), Wystawie „A State of Un-Play” (Bukareszt), VI Wystawie Miniatury Tekstylnej oraz IX Biennale Tkaniny „Scythia 9” (Kherson), Wystawie „Love–just a chemical reaction?” (Berlin).prace studenckie