dr Ewa Raczyńska-Mąkowska

Pracownia Kształtowania PrzestrzeniUkończyła Konserwację Zabytków na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz Urbanistykę na Politechnice Warszawskiej. Doktorat z Architektury i Urbanistyki na Politechnice Gdańskiej. Wykładowca w Katedrze Wzornictwa UTP w Bydgoszczy, gdzie prowadzi Pracownię Kształtowania Przestrzeni.

Przez wiele lat pracowała w służbach konserwatorskich, a w latach 1991–1999 była Miejskim Konserwatorem Zabytków w Bydgoszczy. Z jej inicjatywy zastosowano po raz pierwszy w Polsce nowe technologie, przeznaczone do konserwacji elewacji ceglanych i tynkowanych. Była również inicjatorką nowego spojrzenia na znaczenie rzeki w mieście, co zaowocowało kolejnymi opracowaniami, a w rezultacie rewitalizacją Wyspy Młyńskiej i odtworzeniem Międzywodzia na wyspie. Dzięki jej staraniom został zaprojektowany w drodze konkursu budynek BRE Banku – ikona architektoniczna Bydgoszczy.

Następnie przez 14 lat prowadziła swoje studio projektowe PRO-COM, specjalizujące się w opracowywaniu projektów współczesnych elewacji oraz renowacji budynków na terenie całego kraju, a także za granicą. Jest autorką kilkuset projektów, w tym także nagrodzonych w konkursach na najlepszą elewację czy renowację budynków. Interesuje się rewitalizacją i kształtowaniem przestrzeni miejskich, znaczeniem miejsca, partycypacją społeczną oraz rewitalizacją przez sztukę. Przywiązuje wielką wagę do projektowania empatycznego, kontekstowego. do postrzegania przestrzeni jako zbioru zróżnicowanych elementów, bodźców, których synergia stanowi o charakterze miejsca i możliwościach przekształceń. Takim szerszym myśleniem stara o otaczającej człowieka przestrzeni stara się zainfekować studentów, z którymi pracując od 2013 roku w murach bydgoskiej Uczelni, dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem zawodowym.prace studenckie