mgr Anita Szymankiewicz

Pracownia Projektowania Ogólnego i SpecjalistycznegoAbsolwentka wzornictwa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. W 2016 r. obroniła z wyróżnieniem dyplom magisterski na kierunku grafika na Wydziale Artystycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od kilku lat prowadzi własne studio projektowe, realizując projekty opakowań i komunikacji wizualnej. Zawodowo zajmuje się kreacją marki instytucji samorządowych w przestrzeni designu papierowego. To właśnie papier stał się dla niej głównym podłożem pod komunikat twórczy. Jej projekty zostały docenione na rynku opakowań przez intytucje naukowe i firmy branżowe. Otrzymała m.in. pierwszą nagrodę w kategorii konstrukcja w konkursie Think Outside The Box, drugą nagrodę w konkursie Design for Industry, drugą nagrodę w konkursie Najbardziej Innowacyjny projekt zorganizowany przez studentów w ramach Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji, dwie nagrody w konkursie Strefa Studenta w ramach Międzynarodowych Targów Packaging Innovations oraz 6 nominacji do najlepszych opakowań roku w konkursie Art of Packaging.

W swoich pracach wzorniczych i graficznych wykorzystuje zależności matematyczne. To właśnie nieustanne poszukiwanie związków sztuki i matematyki charakteryzuje jej twórczość. Jej projekty graficzne prezentowane były na wielu wystawach polskich i zagranicznych. Tworzy proste wektorowe ilustracje, badając matematyczne proporcje wielkości cieni i obrysów obiektów. Znalazło to odbicie w serii prac dla dzieci. Tworzenie obiektów dla najmłodszych daje jej najwięcej radości i wolności twórczej. Tę radość tworzenia chce przekazać studentom w swojej pracowni Projektowania Ogólnego i Specjalistycznego w Katedrze Wzornictwa PBŚ w Bydgoszczy. Oprócz nauki podstawowych zasad konstrukcji, wymagań produkcyjnych, dbałości o związek formy i funkcji, chce również wykształcić u studentów swobodę kreacji.prace studenckie